Du läser här:

Kartleverans till kommunen

Leverans av digitala kartfiler till Surahammars kommun ska ske enligt följande:

Leverans av digitala kartdata till kommunen i följande formaten

  • SHP
  • Geodatabas
  • AutoCad DXF eller DWG

Alla inmätningar ska utföras i kommunens referenssystem

  • SWEREF99 1630 [EPSG: 3010]
  • RH2000 i höjd

 

 

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-03-02 18:05

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se