Geografiska informationsystem (GIS)

GIS, geografiska informationssystem, är datorbaserade system för att koppla samman statistik och geografisk data med en karta. GIS används för att samla, lagra, analysera och visualisera dessa data på ett bra sätt.

Lite förenklat kan GIS beskrivas som digitala kartor, alltså kartor i datorn. Många använder idag GIS utan att tänka på det. Det kan vara någon app i telefonen där du kan hitta till närmsta restaurang eller veta vart du tagit ett foto, du söker kanske information om någon eller vill hitta närmsta resväg på Enrio eller Hitta, du letar efter ny bostad på Hemnet eller använder Google Maps för att i förväg se hur platsen du ska besöka ser ut. Men GIS är så mycket mer än bara kartor...

Alla objekt i vår omgivning som har ett geografisk läge kan hanteras med GIS. Det kan exempelvis vara fastigheter, byggnader, personer och adresser. Dessa objekt lagras i databaser och används sedan i kartor. I kartorna lägger man olika information "ovanpå" varandra. Det är sedan enkelt att lägga till eller dra ifrån information för att få fram just den karta man vill. På så sätt underlättas analys och visualisering vilket leder till att vi fattar bättre beslut.

I GIS skapar man digitala kartor som delas in i två delar. Rasterkartor - som enbart fungerar som bilder, och vektorkartor - där man kan trycka på olika objekt för att få fram information. Vektordata består av punkt (t.ex. träd), linje (t.ex. vägar), polygon (t.ex. parkområden).

De olika arbetsmoment som behövs för att skapa ett GIS är datafångst,  datakonvertering, bearbetning, analys, urval och presentation. Med utgångspunkt från verkligheten samlar man in de olika kartdelarna, som läggs in i den digitala kartan.

Byggstenarna i ett GIS är två typer av data - det digitala kartdatat
och attributdatat. Det digitala kartdatat innehåller data för lägesbestämning och samband mellan objekt. Attributdata kopplas sedan till objekten, där lagras all information och det går även att koppla olika typer av statistik. Vi kan koppla ihop olika databaser, register och system med våra kartor och på så vis arbeta mer effektivt och göra spännande analyser.

Exempel på frågor man kan få svar på i ett GIS system:

  • Var ligger närmaste skola?
  • Hitta en fastighet i kartan med hjälp av fastighetsbeteckning, ägare eller adress
  • Hur många elever bor 3 km från skolan?
  • Vilken är närmaste/snabbaste vägen mellan punkt A och B?
  • Vem äger fastigheten?
  • Hur många skulle behöva evakueras vid en olycka med en skyddszon på 200 meter?
  • Får jag bygga ett hus på denna tomt?
  • Vilken mark skulle ligga under vatten vid en översvämning?
  • Visa valreslutat på karta
  • Bullerkarta – där man kan se var det kan vara mycket respektive lite buller, samt mycket mer

I Surahammars kommun har vi en kommungemensam GIS plattform i form av GEOSECMA för ArcGIS.

I Surahammars kommun pågår arbetet med att ta fram en GIS-strategi

GIS Samordnare
Henrik Hedberg
0220-390 26

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-03-02 18:05

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se