Lägenhetsregister

Du som fastighetsägare är skyldig att rapportera förändringar i ditt lägenhetsbestånd.

Tidigare har man i Sverige genomfört folk- och bostadsräkningar vart femte år mellan 1960 och 1990. För att göra det enklare och billigare att ta fram den hushålls- och bostadsstatistik som behövs i planeringen av vårt samhälle har Riksdagen beslutat att alla bostäder ska finnas med i ett nationellt register. Genom en ny lag, ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Det är Lantmäteriet som enligt lagen upprättar registret och samlar in uppgifter från landets fastighetsägare.

Samtliga boende i ett flerbostadshus har hittills varit folkbokförda på samma adress. I och med lägenhetsregistret folkbokförs alla boende på sin egen lägenhet, som får ett unikt nummer.

Lägenhetsregistrets innehåll
För flerbostadshus ska registret för varje bostadslägenhet innehålla uppgifter om lägenhetsnummer, antal rum, bostadsarea, kökstyp samt lägenhetskategori. Alla lägenheter ska också numreras enligt en särskild standard för registret, så att varje lägenhet får ett fyrsiffrigt nummer. Lägenheter på entréplan får nummer som börjar på 10, en våning ner börjar numreringen på 09 och en våning upp på 11. På varje våning görs numreringen av lägenheterna sedan medsols från vänster, sett från ingången eller trappan, med början på 01. Den som bor i andra lägenheten från vänster på andra våningen får alltså lägenhetsnummer 1102.

Lägenhetsnumret kommer att ingå i folkbokföringsadressen, men behöver inte nödvändigtvis göra det i postadressen, alltså den som används till vardags och skrivs på "vanliga" brev

Mer information från Lantmäteriet om lägenhetsregistret, läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya Lägenhetsregistret ger en mer korrekt folkbokföring
När lägenhetsregistret är upprättat kommer Skatteverket att genomföra en förändring i folkbokföringen så att den sker på lägenhet i stället för - som i dag - enbart på fastighet. Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder. Sådan statistik är Sverige skyldigt att framställa för år 2011 enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011).

Riktiga adresser en förutsättning
En förutsättning för att ett lägenhetsregister ska kunna byggas upp är att det finns korrekta adresser till varje bostadsentré. Det är också viktigt att varje uppgång i ett hyreshus har en egen adress, även om man har en gemensam yttre ingång. Det är kommunen som fastställer adresser. Har du frågor om adress till ditt bostadshus, läs mer

Kommunen har ansvaret för det nationella lägenhetsregistret
Den initiala uppbyggnaden av registret är klar inom Surahammars kommun och från och med 1 januari 2010 är fastighetsägare skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen.

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret ska skickas in senast en månad efter färdigställandet till kommunen

Här hittar du länkar till:

Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshusPDF (pdf, 125.9 kB)

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhusPDF (pdf, 133.3 kB)


Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-09-04 08:56

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se