Du läser här:

Adresser

Tidig adressättning är viktig för många verksamheter. Kommunen beslutar om ny adress och levererar den till Lantmäteriet för vidare distribution ut i samhället.

Kommunen beslutar om namn på gator/vägar och andra allmänna platser, nya adresser och svarar för att adressregister hålls aktuella. En belägenhetsadress anger var en plats finns (byggnadsanknuten) till skillnad mot en postal adress som anger vart posten skall skickas. Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress till nytta för Posten, Räddningstjänsten, sophämtning, taxi, tidningsutdelning, hemtjänst, varutransporter etc.

Svensk standard för belägenhetsadresser

Varje kommun bestämmer hur belägenhetsadressern skall se ut inom ramen för svensk standard för adresser. Adressen skall vara unik i landet samt knuten till entrén till en byggnad.

Vägnamn

Samhällsbyggnads enheten tar fram förslag på vägnamn som lämnas till Bygg- och Miljönämnden för beslut.

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-09-04 08:56

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se