Du läser här:

Kartor, GIS och Lantmäteri

På dessa sidor hittar du information om sådant som rör kartor och GIS inom Surahammars kommun. Du kan hitta information om vad GIS är, och på sikt vilka kartor du kan beställa från oss och vilka typer av karttjänster vi kan erbjuda.

Kartor spelar en viktig roll för oss idag på många sätt. Olika kartor har olika syften och innehåller således också olika information. Kartan är det bästa verktyget för att orientera sig i sin omgivning men den spelar också en viktig roll i planeringen av samhället. Kartunderlag krävs oftast vid såväl byggnation som planering för att det som byggs eller planeras ska hamna på rätt ställe.

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-09-09 08:38

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se