Du läser här:

Byggklara tomter

I dagsläget finns det inga byggklara tomter i Surahammars kommun.


Hus vid ån
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-04-30 11:51

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se