Du läser här:

Blomlådor som trafikhinder

Ni och era grannar kan träffa en överenskommelse med kommunen om boendeblomlådor som farthinder på gatan inom villaområdet där du bor.

Här kan du läsa mer hur blomlådorna skall placerasPDF (pdf, 45.3 kB) på gatan och hur de skall se utPDF (pdf, 52.1 kB).

  
För mer information kontakta

Bygglovshandläggare
kommunen@surahammar.se
Telefon 0220-390 00

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-08-17 17:50

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se