Du läser här:

Sandsopning i Surahammar, Ramnäs och Virsbo


Sandupptagning (sopning) av gator, trottoarer och gång/cykelvägar kommer att ske mellan v. 14 och 16 i Surahammar, Virsbo och Ramnäs

Passa på att sopa ut sanden från murar och staket. Sopa dock inte ihop sanden i högar. Ta bort löv, grenar och annat växtmaterial.

Fastighetsägare, se även till att grenar och kvistar från träd och buskar inte hänger ut över gator, trottoarer och gång/cykelvägar. För mer information läs härlänk till annan webbplats

Växtmaterial lämnas till Återbruket i Surahammar. Infomation om öppettider finns här.länk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Arvid Helghe
, 2020-03-16 12:55

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se