Du läser här:

Sandsopning

Sandupptagning/sopning sker varje vår i Surahammars kommun. Startdatum för detta varierer men PEAB, som har hand om den yttre skötseln i Surahammars kommun, annonserar i lokalpress några veckor innan och informationen publiceras också på kommunens hemsida.

Passa på att sopa ut sanden från murar och staket. Sopa dock inte ihop sanden i högar. Högar med löv och grenar kommer inte att sopas upp utan bör lämnas på Återbruket.
 
Fastighetsägare, se även till att grenar och kvistar från träd och buskar inte hänger ut över gator, trottoarer och gång-och cykelvägar.
 
För ytterligare information kontakta
Gata och Park
Tfn  0220 - 390 00
gatapark@surahammar.se

Sidan publicerad av: Arvid Helghe
, 2018-05-03 10:55

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se