Du läser här:

Renovering av spången i Ramnäs

Länsstyrelsen har givit Surahammars kommun ekonomiskt stöd för renovering av spången i Forsenområdet i Ramnäs. Den 170 meter långa träkonstruktionen har 38 brostöd som nu förstärks. Finansieringen sker inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieringen kommer delvis från Europeiska unionen.

Syftet med projektet är att utveckla naturgivna och kulturgivna förutsättningar i Ramnäs. Det är viktigt att förädla den unika egenskapen i Ramnäs genom att investera i spången. Investeringen bidrar också till att göra naturen tillgänglig för boende och besökare och ger goda förutsättningar för rekreation och turism.

Sidan publicerad av: Arvid Helghe
, 2019-08-15 13:14

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se