Du läser här:

Snöröjning i Surahammars kommun

Vintern kommer varje år med vad den innebär av besvärliga förhållanden för trafikanter, cyklister, gående etc. Men den kan upplevas mindre problematisk om man vet hur kommunen arbetar och om man förbereder sig själv på de sätt man kan. Tillsammans skapar vi bra förutsättningar för en trafiksäker och framkomlig vinter.

Snöröjningen i Surahammars kommun sköts av kommunen via en upphandlad entreprenör, PEAB. Snöröjning startar när det är ca 5 cm nysnö på kommunens gator, (= klass 1 och klass 2). Vid normala förhållanden tas snöröjningen ut kl 03.00. Det tar mellan åtta och tolv timmar att ploga hela kommunen.

Trottoarer snöröjs endast vardagar mellan 07.00-16.00.

Kommunens gator är uppdelade i olika prioriteringsordning: A, B, C, D och E-gator. För att se vilken prioritering din gata har så kan du gå i PDF-filerna här till höger. Prioriteringsordning är markerad med olika färger.

A, B och C-gator = Huvudgator
Dessa har prioritet klass 1.

D-gator = Uppsamlingsgator
Är prioriterade i klass 2 och plogas efter A, B och C-gator

E-gator= Lokalgator
Är prioriterade i klass 3 (7 cm) och plogas efter D-gator.

Halkbekämpning
Sker med samma prioriteringsordning som snöröjning men där finns även program för olika punktinsatser beroende på väder- och väglagsförhållanden.

Fastighetsinfarter
Det är tyvärr omöjligt undvika att ploga igen infarter till fastigheter. Vi kan bara beklaga det obehag och merarbete som därigenom drabbar dig som fastighetsägare. Vänta med att skotta tills att plogen passerat.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare får du inte skotta- eller köra ut snö från din fastighet på gatan.

Att tänka på inför vintern

Trädbeskärning/buskar/häckar:

1. För att förhindra skador på höga fordon som snöröjningsfordon/-maskiner, bussar, sopbilar med mera skall fri höjd över körbanor vara minst 4,6 m, cykelbanor/-väg minst 3,2 m och gångbanor/trottoarer minst 2,5 m. För mer information se beskrivningPDF (pdf, 120.8 kB)
2. att träd inte växer ut från fastigheten och skymmer gatubelysningen
3. att buskar/häckar håller rätt mått vid utfarter/gatukorsningar och inte växter ut i gatan eller över trottoarer. För mer information se beskrivningPDF (pdf, 120.8 kB).  

Att tänka på under vintern

Uppställning/parkering av fordon:

Respektera gälland parkeringsbestämmelser/-skyltning
Tänk på att det råder parkeringsförbud på vändplaner och huvudleder.
Undvik att parkera bilar, husvagnar, släpkärror och liknande utmed gator och vägar.

Sand till privatpersoner

Kommunen erbjuder möjligheten att som privatperson kostnadsfritt hämta sand för sandning på den egna fastigheten på följande platser:

Surahammar: Återbruket, Stålvägen och bakom Preem
Ramnäs: Konsum, Bergslagsvägen.
Virsbo: G:a lekplatsen mitt emot f:d dagis Skogsduvan


För mer information kontakta

Gata och Park
Telefon 0220-390 00
gatapark@surahammar.se

Sidan publicerad av: Arvid Helghe
, 2020-11-25 13:28

Läs mer här:

Vilken prioriteringsklass har din väg?

A - Orange
B - Grön
C - Lila
D - Röd
E - Blå

GC-väg - Turkos

GammelbyPDF (pdf, 70.4 kB)

RamnäsPDF (pdf, 157.9 kB)

SurahammarPDF (pdf, 217.4 kB)

VirsboPDF (pdf, 145.1 kB)

Gång- och cykelvägarPDF (pdf, 528.8 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se