Du läser här:

Gator, vägar och grönområden

Välkommen till informationssidorna för kommunens verksamhet inom trafik och stadsmiljö. Här hittar du bland annat information och nyheter om gator, vägar och grönområden som kommunen ansvarar för.

Ansvar
Bygg- och miljönämnden ansvarar för trafikfrågor och kommunens trafikliggare. Trafikliggaren innehåller de lokala trafikföreskrifter som gäller inom kommunen.

Surahammars kommun är ansvarig för drift och underhållet av kommunens gator och vägar. Till sin hjälp har dom PEAB. PEAB sköter barmarksunderhåll, vinterväghållning och gaturenhållning på uppdrag av kommunen.

Surahammars kommun tar också initiativ till förbättringsåtgärder som dom sedan upphandlar.

Omfattning
Totalt omfattar kommunens vägnätet av 80 kilometer gator och 13 kilometer gång- och cykelvägar. Inom kommunen finns 8 broar samt en del vägtrummor som underhålles.

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2020-04-01 09:45

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se