Du läser här:

Ventilationskontroll

Brister i inomhusklimatet har under senare år i ökad utsträckning angivits som skäl till hälsoproblem hos användare av byggnader. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

En viktig åtgärd för att komma tillrätta med problemen är att förbättra ventilationen. Undersökningar visar att bristande skötsel och underhåll i många fall har försämrat funktionen i ventilationssystemen. Detta är i korthet bakgrunden till att riksdagen tagit beslut om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK).

Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägarens skyldighet att med vissa intervall se till att förordningen om OVK efterlevs. Sakkunnig kontrollant skall utföra kontrollen och protokollen lämnas in till Plan & Bygg. Plan & Bygg bevakar att förordningen om OVK efterlevs och registrerar inlämnade protokoll. Ett särskilt intyg över utförd kontroll utfärdas av besiktningsmannen. Intyget skall sättas upp på väl synlig plats i byggnaden.

För mer information kontakta

Bygglovshandläggare
kommunen@surahammar.se
Telefon 0220-390 00

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-09-09 08:42

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se