Du läser här:

Skyddsrum

Skyddsrum har byggts under lång tid i Sverige. Nya skyddsrum byggs bara inom särskilda skyddsrumsområden.

Skyddsrummen skall snabbt kunna användas som skydd för befolkningen i händelse av krig. I Surahammars kommun finns i dag cirka 70 skyddsrum. Den som äger en fastighet med skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet och dess utrustning. Fastighetsägaren ansvarar för att en allmän översyn genomförs kontinuerligt. Bland annat skall han smörja dörrbeslag och fläktar, se till golvbrunnar, svara för att luftintag och dörrar målas och att byte sker av defekt inredning och utrustning till exempel gummilister på gastäta dörrar.

Skyddsrummets funktion kontrolleras genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB-myndigheten) försorg ungefär vart 10:e år, och då kontrolleras att fastighetsägaren på ett riktigt sätt skött underhållet.

Om en byggnad som innehåller skyddsrum skall byggas om eller förändras skall MSB-myndigheten ges möjlighet att yttra sig. MSB-myndigheten yttrande skall ske genom inlämnande av sakkunnigintyg till Bygg- och Miljönämnden från en av verket certifierad "Sakkunnig fysiskt skydd".

För mer information kontakta:

Bygglovshandläggare
kommunen@surahammar.se
Telefon 0220-390 00

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-08-17 17:51

Läs mer här:

Lag (2006:545) om skyddsrum länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gå in på "Lagboken" och sedan vidare på 2006 och leta dig fram till 545.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se