Du läser här:

Parkeringstillstånd

Om du är rörelsehindrad och har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand, kan du hos din kommun söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kommunen gör sedan en prövning av din ansökan.

Du ska ställa din ansökan till den kommun där du är folkbokförd. Det är också dit du ska vända dig med dina frågor. Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du vända dig till den kommun där du bor.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får, enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276), endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

För administrativa frågor och handläggning kontakta:

Bygglovshandläggare
kommunen@surahammar.se
Telefon 0220-390 00

Blankett för ansökan om parkeringstillstånd finns i blankettarkivet.

 

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-05-06 15:28

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se