Du läser här:

Övriga myndighetskontakter

Det är Ditt eget ansvar som byggherre att se till att granskningar och utlåtanden, som behövs av andra myndigheter, görs.

Exempel på instanser och myndigheter som kan behöva kontaktas är:

Miljökontoret i Surahammar
Tfn 0220 - 390 00, Fax 0220 - 390 03

Sotningsväsendet i Hallstahammar
Tfn 0220 - 103 90

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Tfn 021 - 39 82 00 Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Surahammars Kommunalteknik AB
Tfn 0220 - 467 00

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tfn 0771-240 240

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-03-09 15:32

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se