Du läser här:

Förhandsbesked

Att söka förhandsbesked är ett enklare sätt att undersöka om det finns möjlighet att bebygga en fastighet utanför detaljplanerat område än att direkt söka bygglov.

Vilka handlingar behövs

Byggnadens läge ska redovisas med en enkel markering på situationsplanen. Dessutom ska tillfartsvägar och ev. parkeringar markeras. Byggnadens typ och användning skall redovisas (till exempel 1½-plans bostadshus). Byggnaden ska vid behov grovutstakas på tomten så att en besiktning på platsen kan underlättas.
Förhandsbesked prövas av Bygg- och Miljönämnden. Efter att positivt förhandsbesked har erhållits måste bygglov beviljas innan byggnationen kan påbörjas. Ett förhandsbesked gäller i två år.

För mer information kontakta

Bygglovshandläggare
kommunen@surahammar.se
Telefon 0220-390 00

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-05-06 15:28

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se