Du läser här:

Andra tillstånd

Observera att det kan krävas tillstånd enligt andra lagstiftningar när du skall bygga, till exempel för enskilt avlopp, livsmedelshantering, servering, värmepump, tillstånd enligt miljöbalken, vattendom, brandfarlig vara, dispens inom strandskydd eller natureservatsområden med mera. Det åligger sökanden att informera sig om vilka andra tillstånd som krävs.

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-08-17 17:52

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se