Du läser här:

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad för att bo kvar kan ansöka om bidrag. Det kan handla om att ta bort trösklar, sätta upp ett stödhandtag eller anpassa ditt badrum.

Du som vill söka bostadanpassning, gör det via länken nedan:

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-08-17 17:51

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se