Du läser här:

Välkommen till Byggkontoret!

Byggkontoret lämnar råd och anvisningar gällande bygglovsansökan och bygganmälan till den som ska bygga nytt, bygga om samt komplettera eller förändra. Det är bra om Du tar kontakt med oss så tidigt i byggprocessen som möjligt.

Byggkontoret handlägger även ärenden om olika lov, tillstånd och besked, samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK), bostadsanpassning samt trafikfrågor.
 

Kommunens öppettider hittar du häröppnas i nytt fönster

 

Kontakta gärna oss på byggkontoret

Ann-Sofie Axelsson
Bygglovshandläggare
Telefon: 0220-390 59


Besöksadress:

Kommunkontoret, Hjulmakarvägen 18


Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-12-08 15:02


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se