Du läser här:

Varför betala två gånger?

Få saker ger upphov till så livliga diskussioner som våra återvinningsstationer. Det du kanske inte visste var att det finns stora pengar att tjäna på att sortera noggrant.  
 
Konsumenterna betalar via förpackningarna
För varje produkt man köper så betalar vi också för att förpackningen skall tas om hand och återvinnas. Återvinningsstationerna som finns utspridda i kommunen, där man slänger förpackningar och tidningar, ägs av FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. FTI ägs i sin tur av producenterna och däribland Arla. Det är alltså producenterna själva som har ansvar att omhänderta det återvunna förpackningarna.

Hushållen betalar tunnorna
Hushållen betalar via avfallstaxan det som slängs i den bruna och gröna tunnan. Om vi inte lägger förpackningarna i återvinningscontainrarna utan istället slänger gräddfilsförpackningen i den gröna tunnan (restavfall) så får man betala igen för att förpackningen tas om hand.

Sidan publicerad av: Erik Munktell
, 2010-07-16 08:44

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se