Du läser här:

Avfallshantering och återvinning

Här hittar du information om avfallshantering och återvinning i kommunen, hur återvinningssystemet fungerar och varför det är så viktigt att källsortera.

VafabMiljö Kommunalförbundlänk till annan webbplats ansvarar för återvinning och avfallshantering/sophantering i Surahammars kommun. Mer information om vad som gäller i just Surahammar hittar ni på VafabMiljös kommunsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återbrukets öppettiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även kontakta VafabMiljö Kommunalförbunds kundservice
Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Felanmälan vid fulla containrar vid återvinningsstationerna

Om containrarna vid återvinningsstationerna är fulla kan felanmälan göras hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Växeln är öppen alla dagar dygnet runt.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 0200 - 88 03 11

Underlätta vid sophämtning vintertid

För att underlätta för sophämtningen under vinterperioden bör ni som fastighetsägare tänka på  att det är väl snöröjt och sandat när sopbilen kommer.

Se samtidigt till att det är fritt från hinder som staket, grindstolpar, postlådor, häckar, lågt hängande grenar med mera vid kärlet.  Det ska finnas ett fritt utrymme runt kärlet på ca 0,5-1,0 m.

Tack för hjälpen!

VafabMiljö Kommunalförbund

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-08-08 15:31

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se