Profiler på Hammarskolan

Hammarskolan har under ett antal år byggt upp ett system med olika profiler som eleverna kan välja att delta i. Deltagandet är frivilligt. Eleverna i årskurserna 6, 7 och 8 informeras och väljer profil inför kommande läsår i slutet på vårterminen. Tiden för eleverna i profilerna är lite olika, men utgår från ämnet Elevens val. För närvarande finns Idrottsprofil och Internationell profil.

Idrottsprofil

Hammarskolan har fyra idrottsprofiler som eleverna kan välja mellan.

* Innebandy

* Ishockey

* Fotboll

* Ridning

Ledarna är personer knutna till respektive förening.

Eleverna deltar vid två tillfällen i veckan i innebandy, ishockey och fotboll. Ridningen arrangeras vid ett tillfälle, men i ett längre pass.Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2018-12-06 10:58

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se