Du läser här:

Handlingsplan för skolnärvaro

Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning (skollagen 2010:800, 7 kap).

I Surahammars kommun finns en handlingsplan för skolnärvaro som gäller alla skolor. Handlingsplanen omfattar dels generella regler för främjande av skolnärvaro, dels arbetsgång vid frånvaro och den bevakning av skolplikten som genomförs på alla skolor.

Handlingsplan för skolnärvaroPDF (pdf, 482.5 kB)

Sidan publicerad av: Greta Håkans
, 2018-12-06 10:49

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se